news-details
28-09-2022
กรุงเทพประกันภัยห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า
จากสถานการณ์อุทกภัยหลายจังหวัดที่ประสบอยู่และเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ ดังนี้


- แจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 1620 (สายด่วน 24 ชั่วโมง)

- แจ้งเคลมสินไหมทดแทนทั่วไป โทร. 0 2285 8417

- แจ้งเคลมหรือติดต่อสาขาในพื้นที่ต่างๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com/contact/branch  RECENT POST

POPULAR POST