news-details
24-11-2022
เอไอเอ ประเทศไทย จับมือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลภาคภาษาไทยสำหรับพนักงานเอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย ด็อกเตอร์ คริสเตียน โรแลนด์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล พร้อมด้วย นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Technology, Digital and Analytics – TDA) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology - AIT) สถาบันการศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีผลงานวิจัยเป็นเลิศ นำโดย Professor Kazuo Yamamoto (ที่ 2 จากซ้าย), President of Asian Institute of Technology และ Dr. Christopher Garnier, Executive Director of Asian Institute of Technology Extension (AIT Extension) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลภาคภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย AIT Extension ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด AIT เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพในการทำงานและทักษะที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรของเอไอเอ ประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับการทำงานในโลกแห่งอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’
RECENT POST

POPULAR POST