news-details
26-09-2022
คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO FIN Infinity Co., Ltd. และประธานมูลนิธิเสถียร พุทธรักษ์เป็นประธานอำนวยการกิจกรรม "๑ สิ่ง เพื่อสร้าง" ทำดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด เป็นปีที่ 8 แล้ว


คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO FIN Infinity Co., Ltd. และประธานมูลนิธิเสถียร พุทธรักษ์เป็นประธานอำนวยการกิจกรรม "๑ สิ่ง เพื่อสร้าง" ทำดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด เป็นปีที่ 8 แล้ว


โดยท่านได้นำทีมงานมาช่วยกันแจกถุงยังชีพและอาหารปรุงสำเร็จแก่พี่น้องประชาชนชาวเมืองทองธานี

มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 800 คนหน้าสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เมืองทองธานี เวลา09:09 น.


เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาRECENT POST

POPULAR POST