news-details
07-06-2024
รพ. พญาไท 2 เปิดตัว ศูนย์ภูมิแพ้และโรคหืด ภายใต้แนวคิด “ชนะทุกสมรภูมิแพ้”

โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้เปิดศูนย์ภูมิแพ้และโรคหืด โดยมี นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ รองประธานฝ่ายแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์กลุ่ม 5 ผู้อำนวยการสายบริหารงาน รพ.กลุ่ม PMC และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัวครั้งนี้ ศูนย์ภูมิแพ้และโรคหืด โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหืดสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และหอบหืด อาทิ พญ.ศศิภา แสงกาญจนวนิช นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ นพ.วัฒน์ มิตรธรรมศิริ นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี และรวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้และหอบหืด ได้แก่ ทีมพยาบาล ทีมเภสัชแพ้ยา ทีมนักกายภาพ ทีมนักกำหนดอาหาร ที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้ป่วยบริการหลักที่ ศูนย์ภูมิแพ้และโรคหืด โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุม ได้แก่:

⦁ การตรวจการแพ้สารก่อภูมิแพ้ ทั้งแบบสะกิดทางผิวหนังและการเจาะเลือด และส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้โดยละเอียด (Component-resolved diagnostics) ซึ่งสามารถวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ได้มากถึง 295 ชนิด

⦁ การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดต่อสารก่อภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)

⦁ การทดสอบการแพ้อาหารด้วยวิธีการรับประทาน (Oral food challenge)

⦁ การตรวจการแพ้ยา ทั้งการทดสอบทางผิวหนัง การรับประทาน และการฉีดผ่านหลอดเลือด

⦁ การรักษาโดยใช้ยาชีวโมเลกุล (Biologic drug)

⦁ การตรวจวินิจฉัยสาเหตุของอาการไอเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ และโรคหืด

⦁ การตรวจและรักษาผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและผื่นลมพิษเรื้อรัง

ปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การมีสารก่อภูมิแพ้แฝงในสภาพแวดล้อมสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด ไอเรื้อรัง มีน้ำมูก หรือผื่นขึ้นตามผิวหนัง การรับการรักษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการวางแนวทางการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ภูมิแพ้และโรคหืด โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 5 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-617-2444 ต่อ 5418 , 5419RECENT POST

POPULAR POST